Pyetje të shpeshta

Instalim

A mund ta instaloj vetë V-timer?

Instalimi i V-timer është i thjeshtë për një elektricist. Për arsye sigurie rekomandohet t’i drejtoheni një profesionisti për instalimin.

Sa është kostoja e instalimit?

Instalimi nga një elektricist profesionist është një punë prej pothuajse gjysmë ore, kështu që zakonisht kostoja nuk kalon 4000 LEK.

Kutia e siguresave nuk ka më hapësirë. Çfarë të bëj?

Në rast se kutia juaj e siguresave nuk ka hapësirë, elektricisti që do të bëjë instalimin, mund të heqë çelësin ekzistues të boilerit, duke e lënë gjithnjë të ndezur. Sepse, përdorimi (hapja) e boilerit do të bëhet nga V-timer.

Si instalohet V-timer?

Është e detyrueshme që instalimi i V-timer të bëhet nga një instalues elektricist i licencuar. Shih këtu për udhëzimet e instalimit për elektricistët.

Unë kam boiler elektrik. A mund të funksionojë?

V-timer funksionon vetëm me boilerët elektrikë dhe elektriko-diellorë.

 Defekt

Më duket se V-timer nuk funksionon. Çfarë të bëj?

Fillimisht shtoni kohën që keni përcaktuar tek V-timer, ka mundësi që për kushtet e shtëpisë suaj të kërkohet kohë më e gjatë funksionimi të boilerit për të mbuluar nevojat tuaja. Nëse ende nuk funksionon, duhet të kontaktoni me elektricistin që kreu instalimin për të kontrolluar nëse ka ndonjë problem. Për çdo rast, qendra jonë telefonike (+0030 2610 461900) është në dispozicionin tuaj për t’ju ndihmuar dhe V-timer është i mbuluar nga një garanci 5-vjeçare.

Ka garanci V-timer?

V-timer është i mbuluar nga një garanci 5-vjeçare zëvendësimi.

 Përdorim

Në sa minuta do ta kem të konfiguruar V-timer?

Konfigurimi i V-timer varet nga zona ku jetoni, stina dhe përmasat e boilerit. Për këtë arsye, V-timer disponon një konfigurim që mund të modifikohet dhe të rregullohet pas përdorimit fillestar. Për një shtëpi në zonën e Epirit në Greqi me një boiler 180 lt vendosja për 7 minuta në verë dhe 12 minuta në dimër është mirë.

 Bli

Në cilat rajone e dërgoni V-timer?

V-timer dërgohet në të gjithë botën me anë të postës. Kostoja e transportit mund të ndryshojë sipas zonës ku ndodheni. Për këtë arsye, përpara dërgesës do t’ju kontaktojmë për t’ ju informuar për koston e saktë të transportit.

Ju mund të depozitojnë në llogaritë e mëposhtme:
PËRFITUESIT: VYRGIOTIS Dimitrios
1. BANKA KOMBËTARE 226/401 222-42
I.BAN NATIONAL GR68 0110 2260 0000 2264 0122 242
2. ALPHA 5300 0232 0007 556
I.BAN ALPHA GR23 0140 5300 5300 0232 0007 556
3. Eurobank 0026 0083 9101 0003 5908
I.BAN Eurobank GR26 0260 0830 0009 1010 0035 908
4. PIRAEUS BANK 5507-012269- 981
BANK IBAN GR77 0172 5070 0055 0701 2269 981

Ju lutemi tregoni emrin e emrit dokumentit në transfertë, për çdo sqarim mos hezitoni të na kontaktoni.

 Kursim

Sa para mund të kursej me përdorimin e V-timer?

Fitimi duke përdorur V-timer është fakt. Nuk mund ta përcaktojmë shumën e saktë, pasi varet nga sa e përdorni boilerin tuaj. Është përllogaritur që për familjet mesatare, fitimi është nga 1300-7000 LEK në muaj.