V-timer dixhital

Kursim - Komoditet dhe siguri gjatë përdorimit të boilerit

BLERJE
Për të blerë na apo partnerët tanë kontaktoni

 • Me përdorimin e dy butonave caktoni kohëzgjatjen e qëndrimit ndezur të bojlerit.

  Kohëzgjatja mund të ndryshojë nga vera në dimër. Në shumicën e klimave 15 minuta në dimër dhe 7 në verë do të mbulojnë nevojat tuaja.

 • Përpara se të laheni, thjesht shtypni butonin e aktivizimit të V-timer.

  Nuk duhet t’ju shqetësojë më boileri. Mund të merreni me diçka tjetër pa e pasur mendjen aty.

 • Kur bojleri qëndron ndezur do të shikoni kohën e mbetur deri në çaktivizimin automatik.

  Për sigurinë tuaj, kur treguesi pulson djathtas kohës prisni një herë përpara se ta përdorni bojlerin.


 • Pasi të kalojë koha që keni përcaktuar, pajisja do të fiket automatikisht. Gjithashtu, V-timer nxjerr një lajmërim akustik, i cili ndalon pas pak.

  Në këtë mënyrë njoftoheni se uji është ngrohur sipas nevojave tuaja.