V-timer klasik

BLERJE
Për të blerë na apo partnerët tanë kontaktoni

 • Me anë të një graduesi të thjeshtë përcaktoni përfundimisht kohën që boileri do të jetë ndezur.

  Kohëzgjatja mund të ndryshojë nga vera në dimër. Në shumicën e klimave 15 minuta në dimër dhe 7 në verë do të mbulojnë nevojat tuaja.

 • Përpara se të laheni, thjesht shtypni butonin e aktivizimit të V-timer.

  Nuk duhet t’ju shqetësojë më boileri. Mund të merreni me diçka tjetër pa e pasur mendjen aty.

 • Për sa kohë që boileri është i ndezur, ndizet një dritë për t’ju njoftuar se pajisja është në punë.

  Për sa kohë drita është e ndezur, prisni përpara se të përdorni boilerin, që të jeni të sigurt.


 • Pasi të kalojë koha që keni përcaktuar, pajisja do të fiket automatikisht. Gjithashtu, V-timer nxjerr një lajmërim akustik, i cili ndalon pas pak.

  Në këtë mënyrë njoftoheni se uji është ngrohur sipas nevojave tuaja.