Mënyrat e pagesës/dërgesës

Mënyrat e dërgesës

V-timer dërgohet në të gjithë botën:

1. Dërgesa në Greqi bëhet me anë të shërbimit postar grek ELTA – Derë më derë.

Dorëzimi i produkteve kryhet në shtëpi me shërbimin ELTA – Derë më derë. Jepet mundësia e kërkimit elektronik të kolisë suaj me numrin specifik barkodi. Kostoja e dërgesës është 3,00 euro.

2. Dërgesa në Qipro me ELTA – Dërgesë ekonomike.

Dërgesa e kolive realizohet me shërbimin e postës së regjistruar të ELTA. Jepet mundësia e kërkimit elektronik të kolisë suaj me numër specifik barkodi. Për të gjitha blerjet drejt Qipros kostoja e transportit varet automatikisht nga pesha e dërgesës. Kostot indikative për deri në 3 V-timer janë

3. Dërgo në të gjithë botën me ELTA – Dërgesë ekonomike.

Dërgesa e kolive realizohet me shërbimin e postës së regjistruar të ELTA. Jepet mundësia e kërkimit elektronik të kolisë suaj me numër specifik barkodi. Për të gjitha blerjet kostoja e transportit varet automatikisht nga pesha e dërgesës. Kostot indikative për deri në 3 V-timer janë

Mënyrat e pagesës

1. Pagesë në momentin e dorëzimit të mallit

Mund të zgjidhni opsionin e pagesës në momentin e dorëzimit të mallit duke paguar shumën totale gjatë marrjes në dorëzim të porosisë tuaj. Në këtë rast do të faturoheni me 3,00 euro.

2. Depozitë në llogarinë bankare

Mund t’i depozitoni paratë për porositë tuaja në llogaritë e mëposhtme bankare